Buitenplaats Oosterhout

Onder de rook van Nijmegen, aan de uiterwaarden van de Waal, ligt de buitenplaats Oosterhout. Het landgoed telt veertig hectare met grotendeels bos, kruidenrijk grasland, een prachtig landhuis met monumentale tuin en park en een bijzonder pinetum. Buitenplaats Oosterhout en ontspanning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vele duizenden bezoekers komen hier jaarlijks genieten van de rust en het natuurschoon. Met zijn eeuwenoude bomen, rijke bodemleven en gevarieerde faunaanbod is het ecologisch beheerde bos van buitenplaats Oosterhout een unieke natuurparel aan de westrand van de Waalsprong. 

Wandelen op Oosterhout

Buitenplaats Oosterhout vergaderen

Voor rust, ruimte en ontspanning biedt de Buitenplaats volop gelegenheid. Op de buitenplaats, het gelijknamige landgoed en in de wijde omgeving zijn mooie wandelingen te maken. Binnenkort zijn diverse wandelroutes op deze pagina te vinden.

Historische tuin- en parkaanleg

De aanleg van het histoische park rondom het huis Oosterhout is vanaf de bouw van het huis in circa 1850 tot stand gekomen. De rechte toegangsweg met originele bestrating loopt vanaf de Groenestraat. Op een Topografische Militaire Kaart (TMK) uit 1887 wordt het huis omringd door (wandel)bos, boomgaarden en weilanden. Tussen 1887 en 1903 is het landgoed verder verfraaid met een sterrenbos en een brede (zicht)laan, die vanaf de dijk loodrecht op de as van de achtergevel van het huis is geprojecteerd. Rechts van de laan ligt het een negentiende eeuws sterrenbos. Aan de oostzijde grenst het sterrenbos aan weilanden en aan een oude kweldijk met daarop een laan. Direct naast het huis was, tussen twee tuinmuren, de moestuin annex boomgaard gesitueerd waarvan een deel bewaard is gebleven. Het andere deel, tussen de tuinmuur en een beukenhaag, is een tuin die in de jaren dertig van de twintigste eeuw is ontworpen door de tuinarchitect Mien Ruys. Aan de oostkant van het huis ligt een pinetum en een jachtbosje, aan de westkant een wandelbos met eiken en beuken.

Openstellingsregels

* Om u en ook anderen optimaal te laten genieten van de rust en de natuur op het landgoed verzoeken wij u om het landgoed uitsluitend te bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang.

* Honden dienen te zijn aangelijnd. Bezoekers met loslopende honden riskeren een boete. De toezichthouders van het landgoed voeren regelmatig controles uit.

* Ter voorkoming van bosbranden zijn roken, bbq-en en open vuur op het landgoed niet toegestaan.

* Het landgoed investeert in de ontwikkeling van nieuwe natuur. Deze nieuwe, jonge natuur is kwetsbaar en verdraagt nog geen recreatie. Daarom is het noodzakelijk dat er gewandeld wordt op de paden.

* Neem uw afval mee naar huis en bewijs de natuur daarmee een grote dienst.

Bedankt voor uw medewerking.

Historie van de buitenplaats

De oorsprong van de historische Buitenplaats Oosterhout ligt al in de 14de eeuw, toen de heren van Bronckhorst hier kasteel Notensteyn stichtten. Het omgrachte kasteel ging in 1585 in vlammen op en werd herbouwd. In 1627 vererfde het goed naar de familie Van Hackfort en werd het kasteel vernoemd naar het nabijgelegen dorp Oosterhout.In 1809 brak de Waaldijk door en werd het kasteel door de kracht van het water verwoest. Bij deze overstromingen ontstonden overigens drie nog bestaande kolken, die in de uiterwaarden liggen. De grootste daarvan, het Groote Wiel, werd in de vorige eeuw tot Waaiensteinkolk omgedoopt. Deze naam houdt de herinnering levend aan het landgoed Waaijensteyn, dat bij diezelfde overstroming in 1809 geheel wegspoelde. Huis Oosterhout werd herbouwd, maar in 1820 opnieuw verwoest na een dijkdoorbraak. Pas twintig jaar later werd het herbouwd als neoclassistisch landhuis met een boerderij. Echter nu iets verder van de rivier af en op een terp.

--

Sinds 1870 is de Buitenplaats Oosterhout in het bezit van de familie Van Boetzelaer. In 1896, 1912 en 1932 lieten de bewoners het landhuis vergroten en het interieur werd vanaf 2008 grondig gerestaureerd en gemoderniseerd. Ook het eromheen gelegen goed veranderde. Zo werd vanaf 1887 gewerkt aan de aanleg van een sterrenbos en een zichtlaan van de achterzijde van het huis naar de Waaldijk.
Nu bestaat de Buitenplaats uit een landhuis, twee historische boerderijen, een koetshuis, een jachtopzienerswoning en omliggende bossen met landerijen. Buitenplaats Oosterhout geniet sinds 2003 de status van rijksmonument en ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur.

Impressie van de Buitenplaats